Coaching

Individueel

Soms kom je er zelf even niet meer uit en dan is coaching een prima middel om het goede pad weer te vinden.

In mijn carrière ben ik meerdere malen gecoacht.  Elke keer heb ik gemerkt dat ik na die tijd weer andere inzichten kreeg en dat ik er als een rijker persoon uit kwam.

Het krijgen van een coach geeft vaak een negatief beeld, maar dat hoeft lang niet altijd zo te zijn. Coaching geschiedt met een positieve gedachte, de zoektocht naar verbetering.

Voor een medewerker of voor de opdrachtgever kunnen redenen voor coaching zijn:

  • mijn huidige werk kan ik beter uitvoeren, maar ik weet niet hoe;
  • ik haal geen energie meer uit mijn werk;
  • heb ik voldoende competenties voor een vervolgstap;
  • de werk-privé balans is momenteel niet optimaal;
  • ik wil mijn team efficiënter aansturen;
  • hoe kan ik de klant beter bereiken;
  • ik ga een conflict altijd uit de weg.

Team

Voor teams kan een coachingstraject heel nuttig zijn. Vaak gaat het werk jarenlang met hetzelfde team op dezelfde manier door. Hoewel een team bestaat uit individuen, die allen een eigen mening hebben, ontstaat er binnen het team een bepaalde dynamiek die belemmerend kan werken.

Daarnaast komt het voor dat de relatie tussen het team en de leidinggevende niet optimaal is. De leidinggevende is een belangrijk onderdeel van het team en verbetering van die relatie vraagt van allen een inspanning. Teamcoaching is dan een mogelijkheid.

In een aantal sessies begeleid ik het team in de zoektocht naar oplossingen. Indien gewenst kan er gebruik gemaakt worden van het Waarden Profiel.

Vooraf wordt met de coachee (en de leidinggevende) het doel van het coachingstraject besproken. Voorwaarde is dat de coachee open staat voor de coaching, anders hebben de gesprekken geen effect.

Er vindt altijd een intakegesprek plaats om te kijken of de coach en coachee een klik met elkaar hebben.

Dit gesprek is kosteloos

TOP