Interim management

Hogeveen Consultancy biedt een oplossing bij het invullen van een tijdelijke vacature op managementniveau. Er kunnen zich diverse situaties voordoen waarbij u op zoek bent naar een interim manager.

Dit kan o.a. voorkomen bij:

  • langdurige ziekte van een leidinggevende;
  • onvoorzien vertrek van een leidinggevende;
  • disfunctioneren van de leidinggevende;
  • een team dat baat heeft bij een andere invalshoek;
  • een organisatie die in rustiger vaarwater moet komen;
  • inzet bij projecten;
  • ondersteuning van een beginnend manager;
  • extra inzet i.v.m. drukke werkzaamheden.

Voor een interim opdracht ben ik vier tot vijf dagen per week beschikbaar. Ik ben landelijk inzetbaar, dus afstand vormt geen belemmering.

Bij een eerste gesprek gaan we samen inventariseren of de organisatie en ik bij elkaar passen. De opdrachtgever formuleert de doelen en daarna komen we tot een afspraak.

Het intakegesprek is altijd gratis.

TOP