Trainingen

Bij de trainingen bied ik ondersteuning  op het gebied van leiderschap. Daarbij komen de verschillende leiderschapsstijlen aan de orde.

Mensen zitten vaak vast in hun eigen stijl. Ik probeer openingen te bieden, zodat er meer inzicht komt in de toe te passen mogelijkheden. Leiderschap vereist, afhankelijk van de situatie, dat er verschillende stijlen worden toegepast. Ik noem dat organisch leiderschap.

Bij organisch leiderschap is er sprake van een continue beweging tussen de persoon en de organisatie. Daarbij kan er sprake zijn van versterking of belemmering.

                         Organisch leiderschap

Tijdens de training richt ik mij vooral op de communicatie en de interactie. Ik geef een kort stuk informatie, waarna u zelf aan het werk gaat met uw eigen casus. Uiteindelijk heeft u zelf de sleutel voor de oplossing in handen.
De inhoud van de training is afhankelijk van uw vraagstelling.Daarnaast geef ik trainingen op het gebied van mijn specialisatie, het onderwijs. Ook het onderwijs is steeds in beweging. Scholen en docenten dienen zich aan te passen aan de veranderende situatie. Veelal vereist dit aanpassingen in de didactiek en of begeleiding. Uiteraard spelen de missie en visie een belangrijke rol.

Een van de mogelijkheden bij de trainingen is het toepassen van intervisie. Voor zowel de vraagsteller als de beantwoorder levert dit vaak verhelderende inzichten op.

TOP