Referenties

Referentie RSG Wolfsbos (juli 2020)

Henk heeft op de RSG Wolfsbos ogeveer driekwart jaar de functie van teamleider mavo vervuld. Henk heeft dit goed opgepakt, maakte een goede verbinding met het mavo-team. In het begin was te merken dat Henk gewend was zelfstandig een locatie te leiden.Dit betrof met name de afstemming met de andere teamleiders, havo en vwo. Nadat dit was opgemerkt schakelde Henk soepel bij.
Henk heeft een positieve bijdrage geleverd aan het MT van de locatie en tevens in het schoolbrede overleg.Hij loopt niet te koop met zijn ervaringen op andere scholen, maar weet dit op gepaste momenten in te zetten.
Ik ben zeer tevreden over de manier waarop Henk zijn interim taak heeft uitgevoerd.

Krijn Houwing
directeur onderwijs RSG Wolfsbos

Referentie VSO Thriantaschool (december2019)

Henk Hogeveen heeft de locatiedirecteur vanaf de eerste schooldag in het schooljaar 2019-2020 tot aan de kerstvakantie uitstekend vervangen:

  • onderwijskundig leiding gegeven vanuit de visie van ons schoolplan;
  • de organisatie goed vormgegeven en daar waar nodig bijgesteld (plm. 40 medewerkers, die verschillende functies, taken en werktijden hebben);
  • is inspirerend, betrokken en ondersteunend geweest voor het team;
  • is toegankelijk en aanwezig geweest voor leerlingen, ouders en het team;
  • is communicatief sterk en duideljk.

Anne Koopman, clusterdirecteur SBO, SO en VSO, cluster 1, OBO Emmen.

Referentie Esdal College (juli 2019)

Na vele jaren bij ons teamleider van de mavo/havo (locatie Boermarkeweg) te zijn geweest is Henk benoemd als locatiedirecteur van onze vestiging in Oosterhesselen. In 2016 is hij ook als directeur geworden van de vestiging in Borger.

Henk wil zijn vleugels nog verder uitslaan een heeft besloten om het Esdal College te verlaten om zelfstandig verder te vliegen. Ik heb Henk leren kennen als een uitstekende piloot. Hij ziet de grote lijnen, maar heeft ook oog voor de details. Voordat hij opstijgt doet hij een uitgebreide check en kijkt of de machine (de bedrijfsvoering) in orde is en of iedereen aan boord is.  

Het op orde houden en brengen van de bedrijfsvoering is bij Henk in goede handen.  Een veilige en goede leeromgeving organiseren en behouden is aan Henk toevertrouwd. Formatie, uren, onderwijsvernieuwing, toezichtkader, Inspectie, kwaliteitsindicatoren zijn begrippen die voor Henk bekende kost zijn. Ik vind het jammer dat hij “het nest” gaat verlaten, maar ik heb veel waardering voor het feit dat hij zijn kwaliteiten voor andere leerlingen en voor andere scholen wil gaan inzetten.

Henk, ik heb alle vertrouwen dat je een succesvolle stap zult gaat zetten. Goede en behouden vlucht gewenst!   

Matthias Kooistra, directeur-bestuurder Esdal College

TOP