Verandermanagement

Verandering is de enige constante in ons leven. De maatschappij om ons heen verandert continu en (delen van) organisaties moeten mee veranderen om hun positie te behouden en liever nog, te versterken.

Hogeveen Consultancy geeft advies bij veranderingsprocessen. Ik ga met u in gesprek over het What, Why en How van het veranderingsproces. Vaak loopt de implementatie van een veranderingstraject vertraging op omdat er (onnodige) weerstand tegen is. Samen komen we tot een doelstelling en een manier om die te bereiken. Ik ga daarbij uit van het principe van organisch leiderschap.

Bij organisch leiderschap is er sprake van een continue beweging tussen de persoon en de organisatie. Daarbij kan er sprake zijn van versterking of belemmering.

                          Organisch leiderschap

Voor het opstellen van het advies en de implementatie daarvan maak ik gebruik van het Waarden Profiel. Hierdoor krijgt u inzicht in wat u en uw managementteam drijft en welke drijfveren er bij uw teams en individuele teamleden aanwezig zijn.

Deze inzichten in drijfveren kunnen u hulp bieden bij het veranderingstraject. Het geeft u kennis over hoe het management en het team over de huidige organisatie en de noodzaak tot verandering denken.

Het eerste, verkennende gesprek, is altijd gratis.

TOP